LLOYD COLE
Antidepressant
pop (Sanctuary/Border)

4 out of 5

Lloyd Cole har slutligen erkänt för sig själv att han är en mogen man. Det är inte längre så viktigt att droppa coola litterära referenser, snarare handlar det om att berätta om livet som det verkligen är. Musiken är bekant, om än kanske lite lugnare och mer tillfreds med sig själv även den. Har du vuxit upp med Lloyd Cole blir du glad av ”Antidepressant”.
Bästa spår ”New York city sunshine”.
Håkan Steen (Aftonbladet)
Publicerad: 2006-09-20

“Lloyd Cole has finally admitted to himself, that he´s a mature and grown up man. Cool name-dropping and literary references not that important anymore, rather finding ways to describe situations as it appear in real life. You may recognize the music as familiar, though a little bit down-tempo and “at ease” than before. If you are familiar with the works of Lloyd Cole, this album will make you happy. Best track “New York City Sunshine”
Håkan Steen Published 2006-09-20″
Free Translation by RK

Link to original article online

Publication date: 20/09/06