Lloyd Best
album in 15 years

Aftonbladet.se
Lloyd Cole –
‘Broken record’

POP: After making records almost entirely on their own for ten years, Lloyd Cole began to long for a band again. With a minimal budget and the old musician friends, he recorded “Broken record”, and the feeling of having a band again appears to have rub off on the songs. This is Britten’s best album in 15 years and really classic Cole. The text mixes the usual literary finesse with 49 years of life insights. The sound is airy and banjo and pedal steel adds a slight but appealing air of country and people over the sharp pop melodies. Buy, so maybe he can afford to make another one.

BEST TRACKS: “Oh Genevieve.”

POP Efter att ha gjort skivor nästan helt på egen hand i tio år började Lloyd Cole att längta efter ett band igen. Med minimal budget och gamla musikervänner spelade han in ”Broken record”, och känslan av att ha ett band igen verkar ha smittat av sig på låtarna. Det här är brittens bästa album på 15 år och verkligen klassisk Cole. Texterna blandar den sedvanliga litterära finessen med 49 år av livsinsikter. Soundet är luftigt och banjo och pedal steel lägger en lätt men tilltalande air av country och folk över de skarpa popmelodierna. Köp, så kanske han får råd att göra en till.

BÄSTA SPÅR: ”Oh Genevieve”.

Link to original article online

Publication: Nojes Bladet

Publication date: 30/09/10